HOME     OVER ONS     FONDSEN     LEERSTOEL     CONTACT

LEERSTOEL

Het eerste project van de OVA fonds is het financieren van een bijzondere leerstoel voor het Alevitisme. Deze leerstoel zal zorg dienen te dragen voor de juiste onderzoeken conform de kaders en doelstellingen van het OVA fonds.
 

De wetenschappelijke onderzoeken dienen te voldoen aan de volgende kaders:

Onderzoekend
Het project dient een onderzoekend karakter te hebben teneinde te kunnen komen tot een weloverwogen resultaatvermelding en analytische conclusie beredenering.

Informatief
Het project dient informerend en analytisch beschrijvend te zijn.

Kennis vergrotend
Het project dient bij te dragen een het vergroten van kennis op sociaal maatschappelijk vlak over Alevitisme

 
 

Het OVA fonds, een fonds voor wetenschappelijk onderzoek

Stichting OVA fonds
Burg. Stramanweg 108N
1101 AA Amsterdam