HOME     OVER ONS     FONDSEN     LEERSTOEL     CONTACT

DE CONTEXT

Iedere maatschappij kent zijn eigen debatten, eigen onderwerpen en eigen discussies. De maatschappelijke debatten en discussies worden vanuit verschillende invalshoeken gevoerd en er worden verschillende bronnen hiervoor gebruikt.

Politieke denkwijzen, maatschappelijke stromingen, geloofsovertuigingen, filosofische invalshoeken, multi-culturele bevolkingsgroepen en verschillende invalshoeken over het leven, vormen een primair element in deze brede maatschappelijke onderwerpen.

In deze context hoort ook het maatschappelijk debat en het gebruik van verschillende bronnen over Alevitisme. Vooral het ontbreken van wetenschappelijk onderzoek en het kunnen aandragen van wetenschappelijke input in het maatschappelijk debat vormen de kern van de context.

Het Alevitisme is een humanistisch filosofische geloofsovertuiging die vooral beleden wordt in en rondom Turkije. Onder de gastarbeiders die naar Nederland zijn gekomen, waren ook veel Alevieten. De Turkse groep gastarbeiders werd te lang als één homogene groep islamieten gezien, waardoor er tot voor kort geen nuances mogelijk waren.

De Alevitische minderheid heeft zich in Turkije, Nederland, Duitsland en vele andere landen steeds kenbaarder gemaakt, steeds meer gemengd in de maatschappelijke discussie en steeds meer haar positie en vrijheden in de maatschappij opgeëist. Het onderzoek naar Alevitisme komt nu eindelijk op gang.

Het OVA fonds vind het belangrijk dat het Alevitisme goed wordt onderzocht, haar plek in de Nederlandse samenleving krijgt en haar stem krachtig wordt gehoord. We geloven dat deze open, humanistische en democratisch georiënteerde groep een positieve bijdrage kan leveren aan de huidige maatschappelijke discussies en debatten.

Het OVA fonds heeft gekozen voor een uiterst onafhankelijke en wetenschappelijke invalshoek. Hierdoor is het OVA fonds geen belangenbehartiger danwel een maatschappelijk voortrekker van een bepaalde bevolkingsgroep of geloofsovertuiging.

Het OVA fonds, een fonds voor wetenschappelijk onderzoek

Stichting OVA fonds
Burg. Stramanweg 108N
1101 AA Amsterdam