HOME     OVER ONS     FONDSEN     LEERSTOEL     CONTACT

DOELSTELLING

Het OVA fonds is een onafhankelijk fonds wat opgericht is om wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van Alevitisme mogelijk te maken, middels het genereren van financiƫle middelen.

De wetenschappelijke onderzoeken dienen te voldoen aan de volgende kaders:

Onderzoekend
Het project dient een onderzoekend karakter te hebben teneinde te kunnen komen tot een weloverwogen resultaatvermelding en analytische conclusie beredenering.

Informatief
Het project dient informerend en analytisch beschrijvend te zijn.

Kennis vergrotend
Het project dient bij te dragen een het vergroten van kennis op sociaal maatschappelijk vlak over Alevitisme.

Het OVA fonds, een fonds voor wetenschappelijk onderzoek

Stichting OVA fonds
Burg. Stramanweg 108N
1101 AA Amsterdam