HOME     OVER ONS     FONDSEN     LEERSTOEL     CONTACT

VISIE

Het OVA fonds gelooft in een pluriforme maatschappij en een brede discussie waar het debat gevoed dient te worden met analytische en wetenschappelijke informatie en data. Nog teveel onderwerpen worden bediscussieerd zonder er veel van af te weten en met veel vooroordelen en vooral waardeoordelen.
 
 
 
 
 

Het OVA fonds, een fonds voor wetenschappelijk onderzoek

Stichting OVA fonds
Burg. Stramanweg 108N
1101 AA Amsterdam